I metodistkyrkan

hade igår afton anordnats brödernas fest, hvilken inleddes med sång, bibelläsning, bön samt hälsningstal af handl. C. A. Hägg. Festen omväxlade sedan med körsång och sång af bröderna samt tal af pastor Söderberg från Klintehamn och kortare anföranden af bröderna A. A. Johansson och J. O. Andersson. Deklamation utfördes af pastor Söderberg. Bröderna med namnet Karl ägnades några ord af pastor Petersson. Den trefliga och välbesökta festen, hvarunrler äfven intogs kaffe, afslöts af byggmästare J. P. Svensson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *