Hushållningsgillena.

Garda hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen återvalt kyrkovärden Joh. Jakobsson, Hageby i Etelhem, och till suppleant för honom folkskollärare Hj. Myrén i Alskog.
Till ombud far utseende af ledamöter och suppleanter i anderna för premiering af mindre jordbruk och af nötboskap utsågs hemmansägaren Ol. Levander, Rommunde i Alskog, och till ombudför utredande af frågan om anläggande af ett andelssvinslakteri hemmansägarne Jakob N. Jakobsson, Sixarfve i Alskog, Rudolf Hansson, Sigula i Lye, Rudolf Lagergren, Folkedarfve i Garda, och Anton Vallenström, Kyrkeby i Etelhem.
Gillet beslöt att ingå till hushållningslällskapets förvaltningsutskott med anhållan, att sällskapet under januari månad nästkommande år måtte anordna en a. k. landtmannavecka inom gillets område, helst i Garda såsom den centralaste platsen.
Såsom förslag till ämnen för hushållningssällskapets öfverläggningar beslöt gillet uppställa fråga om, ändring i den nuvarande premieringen af får i syfte, att sådan premiering måtte på lämpliga tider anordnas inom hvarje gille. Dessutom beslöts erinra sällskapet om de förslag till afverläggningsämnen, som gillet vid förra årets ordinarie sammankomst uppstält och insändt förvaltningsutskottet, i synnerhet frågan om en för hela länet gemensam hästmarknad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *