Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade i går afton sin årssammankomst, som hölls å stadshotellet härstädes under vice häradshöfding. V. S. Engströms ordförandeskap.
Efter inval i gillet af 14 nya medlemmar föredrogs revisionsberättelsen, af hvilken inhämtades, att behållningen till 1912 utgjorde kr. 2,360:15. Inkomsterna under året uppgingo till kr. 1,756:26, och utgifterna voro kr. 1,492:81, hvadan behållningen till innevarande år ökats till kr. 2,623:60. Sedan ansvarsfrihet beviljats, återvaldes jägmäst. H. Nyman och auditör R. Wiman till revisorer med bankkassör I Bergenstjerna som suppleant.
Såsom årets skyttemästare förklarades därefter förrådsförvaltare Aug. Hemström, som jämväl erhöll von Hohenhausens minnespris.
Åt styrelsen uppdrogs som vanligt att ordna årets prisskjutning. Skottpengarna på kråka beslöt gillat att höja till 15 öre. Till delegerad vid Svenska jägareförbundets årsmöte i Stockholm återvaldes bankdirektör Ch. Lambér i Örebro, från hvilken ett hälsningstelegram till gillat upplästes. Till ceremonimästare utsågs ånyo t. f. stadsfogden Carl Lindström.
Till sist föredrog sekreteraren, stadskassör A. Dahlbäck, sin berättelse öfver gillets verksamhet år 1912. Gillet räknar f. n. 236 medlemmar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *