Vid räfskallet i lördags i Viklau

aflöpte jakten så, att i första skallgången, som gick från Viklau till Väte, sågs ej ett lif mer än en — katt.
I andra skallgången, som gick med drefvet mot en linie mellan Tune i Väte och myren, lyckades man innesluta en räf som fäldes af Hugo Olsson, Lixarfve i Barlingbo.
Tredje skallgången hade ock lyckan att innesluta en räf, som dock passade på att i skymningen smita räfaktigt nog.
Enligt utsago från vana jägare hade skallfogden, skoll. R. Dahlgren, ej blott all heder af tillställningen i sin helhet utan visade sig ock som en förstklassig ledare för de 130 man, hvilka infunnit sig på grund af hans upprop.
Enligt gammal sedvänja hölls ett värmande gille efter skallets slut, där bland annat man drack räfvens skål. Räfven är död, lefve räfven och jakten!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *