Från sjön.

Stockholmsångaren Ros, hvilken 17 dennes strandade vid Cires Point i närheten af Ceuta mellan Tanger och Algier på afrikanska kusten på resa till Alexandria med last af stenkol och blef vattenfylld i rum n:r 1 och 2, har på torsdagen blifvit flottagen af Neptunholagets bärgnlngsångara Hermes samt införd till Gibraltar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *