VÄSTERHEJDE

Minnesgudstjänst över de under året avlidna inom Stenkumla, Träkumla och Västerhejde församlingar hölls på söndagen i Västerhejde kyrka. Kyrkbuss hade anordnats och när gudstjänsten tog sin början var templet fullsatt. Vid gudstjänsten officierade kyrkoherde Ivan Lilja och efter densamma samlades man i församlingshuset där kaffe serverades. Där, liksom i kyrkan, medverkade Västerhejde kyrkokör under ledning av folkskollärare Simeon Jakobson. En kollekt upptogs till Svenska kyrkans hednamission. Till sist höll kyrkoherde Lilja aftonbön varefter följde psalmsång.

Gotlänningen
Onsdagen 5 november 1952
Nr 257

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *