Från sjön.

Skeppet »Spekulation» lämnade 15 nov. i fjol Kalmar med last af props. På åtta eller tio dar beräknade det att nå sin destinationsort Boness, men efter att ha kämpat mot hårrit väder måste det gå in till Göteborg i och för reparation. Resan fortsattes snart, den 8 dec. var farget i närheten af engelska kusten, en svår storm slungade ut det. på Nordsjön och dref det upp mot Norge. Efter att ha drifvit omkring i Nordsjön i fyra veckor anlände det slutligen 14 dennes till sin bestämmelseort.

Från Harboröre i Danmark meddelas att under tisdagsnatten och tisdagen rasade en våldsam snöstorm. 11 fiskefartyg låga ute på hafvet omkring 30 danska mil till sjöss och hade ännu sent i tisdags afton icke låtit afhöra sig, hvarför man hyste stor oro för dem.

Skonaren Vylli af Marstal har på resa från Ljusna i Söderhamns distrikt till Rochester med trälast påträffats öfvergifven och vattenfyld samt svårt skadad vid skotska kusten. En trålare har infört skonaren till Aberdeen, dit älven en annan trålare inkommit med skonarens besättning, som i 4 dagar vistats i öppen båt på hafvet och utstått svåra lidanden. En man af besättningen har drunknat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *