Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: till Furillen; 9 jan., ångf. Dagny, Bang, Lübeck, tom; d. 12, d:o Ostsee, Eiggert, d:o, d:o; d. 20, d:o Dagny, Glansen, d:o; till Smöjen: 16 jan., ångf. Smöjen, Hörberg, Ronneby, tom; till S:t Olofsholm: 18 jan., ångf. Bismark, Brauer, Horgens, tom.
Afseglade fartyg: från Furillen: 11 jan., ångf. Dagny, Bang, Lübeek, kalksten; d. 15, d:o Ostsee, Biggert, d:o, d:o; från Smöjen: 17 jan., ångf. Smöjen, Hörberg, Halmsta,dt kalksten; från S:t Olofsholm: 18 gan.: ångf. Rismark, Brauer, Memel, kalkstsn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *