Från landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 15 jan.
Ett ståtligt bröllop firades, här i lördags, då hemmansägaren Kristian Ahlby från Aurungs sammanvigdes med husbondedottern Augusta Gustafsson från Björke. Vigseln förrättades i brudens hem af kyrkoherde G. Tilén från Gotnem. Som brudtbonde fungerade folkskollärarern Erik Östman från Norrlanda och som brudtöfverska, fröken Maria Östman. Brudparet uppvaktades af följande par tärnor och marskalar: Anna Gustafsson—Oskar Ahlby, Anna Jacobsson—Elof Gustafsson, Karin Gustafsson—Nils Ahlby, Amanda Ahlby—Erik Larsson, Ella Ahlby—Arvid Björkqvist, Helny Ahlby—Olof Niklasson, Beda Ahlby—Emil Hejdenberg, Ebba Gustafsson—Sigurd Pettersson, Adina Stenström—Knut Larsson, Hulda Niklasson—Adolf Norrby, Helga Ahlby—Adolf Pettersson.
Under färdrem från Aurungs hedredes brudgummen och hans följe med dånande skottsalfver, och flaggprydda äreportar vore äfven af ungdomsvänner uppresta här och hvar. På kvällen var bröllopsgården fyld af åskådare för att efter gammal sedvänja se brud. Ett ståtligt fyrverkeri afbrändes då till brudparets ära. Tirll ungdomens heder må nämnas, att alla uppförde sig mönsterglt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *