Värdefull lösöreauktion.

I anseende till upphörande med gästgifverirörelsen låter handl. E. Hallgren i Tingstäde genom offentlig auktion som förättas onsdagen den 22 januari och börjas precis kl. 10 f. m. försälja: bodvaror af hvarjehanda slag. Kreatur: 1 premieradt dräktigt fölsto 10 år, 1 draghäst: 4 år, 1 dito 10 år och 1 dito 14 år, 2 unghästar, den ena i 3:dje och den andra i andra året, 1 stoföl, alla unghästar fallna efter premierad moder och statens hingstar, 1 treårigt ponnysto, 3 st. goda mjölkkor, 2 st. 4 månaders grisar.
Kör- och åkerbruksredskap.
1 osmobil, 1 droska, 2 bättre I astvagnar, den ena med vurst, 1 kärra, 3 st arbetsvagnari 2 bättre. slädar, 1 kälkrack, 3 par bra arbetskälkar, 1 slåttermaskin, hälft i såningsmaskin; 1 hästräfsa, 1 kultivator (ny), 1 fjäderharf, vänd-och spetsplogar, sladdar, kornvält, ved- och foderhäckar, 2 lastbottnar, 3 sättare, 1 par bättre selar, 2 par arbetsselar, 1 par ponnyselar, bjällerremmar och hästklockor, reshästfiltar, grimmor och ryktdon, svängfar, 2 skjuthackor, kättingar m. m. Handredskap af hvariehanda slag, 1 parti ämnesvirke af björk och ask, 1 parti, bräder och plank, 2 slipstenar, 1 parti korn, 1 parti ängshö, 1 parti vårsädeshalm, 1 stack råghalm, trä-och asfalttjära, maskinolja. Samt omkring 2 tunnland jord från Vestninge hemman. Af mig kände vederhältige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 Augusti, andra betala vid anfordran.
Stenkyrka i januari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *