Roma föreslås få distriktsveterinär.

Det av länsstyrelsen tillstyrkta förslaget till ny indelning av veterinärdistrikten på Gotland innebär, enligt vad länsveterinär Bror Andersson meddelar på Gotlänningens förfrågan, att distriktsveterinären i Slite flyttas till Tingstäde och distriktsveterinären i Hemse till Havdhem, medan Ljugarn och Klintehamn bibehålles som stationsorter.
Vidare föreslås att ett nytt distrikt med i stort sett samma praktikom- i, råde som länsveterinärens nuvarande inrättas med Roma som stationsort ort för distriktsveterinären. En förutsättning för omregleringen är nämligen att länsveterinärens praktikområde dras in. Sedan den nya indelningen genomförts blir distrikten ungefär lika stora.
Dr Andersson understyrker till sist, att han genom förslaget till ny distriktsindelning velat tillmötesgå önskemål från jordbrukare, framförda på flera RLF-stämmor.

Gotlänningen
Måndagen 1 september 1952
Nr 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *