Styrelsen för F. K. P. R.

härstädes hade igår sitt första sammanträde under den nya ordförandens, fru, Sigrid Herlitz, ledning. Till sekreterare utsågs därvid fru Hajken Klintberg, till kassaförtraltare frkn Hermanna Arweson samt till vice sekr. vice sekr. och pressombud fru Clara Bolin.
Vid samma tillfälle beslöts, att i st. f. de så kallade »måndagsaftnarna» skulle anordnas föreningssamkväm på något af stadens konditorier eller annan lämplig lokal.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *