Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1912-1913, benäget meddslade af pastorsämbetena:

Veskinde: födda 21 (10 m. 11 k.), döda 7 (4 m. 3 k.); inflyttade 81 (38 m. 43 k.), utflyttade 56 (25 m. 31 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec, 762; minskning 1.

Bro: fädda 4 k., döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 53 (29 m. 24 k.), utflyttade 36 (16 m. 20 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 298; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 1,060; ökning 13.

Martebo: födda 11 (6 m. 5 k.). döda 4 m.; inflyttade 27 (14 m. 13 k.), utflyttade 67 (33 m. 34 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 363; minskning 33.

Lummelunda: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 45 (26 m. 19 k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 379; minskning 17.
Pastoratets folkmängd 742; minskning 50.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *