Emigrationen.

Antalet i Sverige hemmahörande personer, som under nedannämda tider utvandrat till främmande världsdelar öfver Stockholm, Göteborg samt hamnar i Malmöhus län, utgjorde:
Under dec. Under jan.-dec månader.
1908 377 7,179
1909 673 15,802
1910 350 20,162
1911 255 13,413
1912 307 11,615
Af de personer, som utvandrat under året 1912, voro 6,160 män och 5,455 kvinnor.
I ofvanstkånde siffror ingå ej de, som utvandrat öfver annan hamn än de nämda (således ej heller embgrationen öfver norska hammar) samt ej heller de, som utflyttat till länder i Europa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *