Högerlistorna.

Högerpartiet går vid riksdagsmannavalet på Gotland fram med två olika listor, båda med lantbrukaren Reinh. Kahlström, Atlingbo, främst.
Listorna har följande sammansättning:
Reinh. Kahlström, lantbr., Atlingbo
Arthur Nilsson, redaktör, Visby
Einar Thomsson, lantbr., Källunge
Inga Almqvist, fru, Visby
Arendt de Jounge, direktör, Slite
Gottfrid Kihlman, lantbr., Sundre
Tore Dahlgren, kapten, Visby
Birger Larsson, folkskoll., Fårö
Reinh. Kahiström, lantbr., Atlingbo
P. M. Bengtson, ingenjör, Visby
Fred Henningson, kamrer, Visby
Signe Glifberg, fru, Fole
O. Nordbeck, landsfiskal, Hemse
S. Lundström, vägm., Klintehamn
Tyko Jacobsson, lantbr., Garda
Bertil Nordberg, köpman, Visby.

Gotlänningen
Torsdagen 14 augusti 1952
Nr 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *