Omkommen gotländing.

I ett kort telegram i gårdagstidningen meddelades under olvanstående rubrik, att en lättmatros Larsson hemmahörande på Gotland och anstäld å danska skoneatskeppet Irene, under fartygets resa i måndags spolats öfver bord af en brottsjö och omkommit.
Enligt hvad vi sedan erfarit, var den omkomne sjömannen, hvilkens fullständiga namn var Sture Alrik Fabian Larsson, son till dödgräfvaren Nils Larsson och hans maka härstädes samt var vid sin så plötsligt timade bortgång i det närmaste 17 år. Han var nämligen född 25 januari 1896. Larsson var en hurtig och skötsam yngling med utpräglad lust för sjömansyrket. Efter att ha seglat omkring ett år ombord å ett par andra Hartyg mönstrade han 19 sistlidne november som lättmatros å det då här liggande i Marstal hemmahörande skonertskeppet Irene, kapten L. Jörgensen. Irene, som afseglade härifrån till Norrköping i barlast den 30 i nyssnämda månad, var nu, då den sorgliga olyckan inträffade, på väg till norra Afrika.
Sture Larsson sörjas närmast af föräldrar och syskon, hvilka helt naturligt djupt uppskakats af det oväntade och smärtsamma dödsbur det.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *