Fru Christina Nilsson-Rouzeauds konsert

i Newyork, som gafs den 2 sistl. December, på föranstaltande af styrelsen för svenska Emigrant-Skyddföreningen, inbringade 841 dollars, 20 cents. Af detta belopp behöll biljettförsäljaren vid ”Academy of Music”, der konserten gafs, 647 dollars, som hos honom inflöt för sålda biljetter, för att tillhandahålla dem åt hr Strakosch, fru Rouzeauds impressario, hvilken, skrifver Newyork-tidningen ”Nordstjernan”, för ingen del ville låta sig nöja med mindre än 1,200 dollars och hotade att lagsöka föreningen om han ej erhölle denna summa såsom ersättning för det han rangerade konserten och tillät tre af sina artister att biträda. Så står affären nu, yttrar föreningens komité i sin i ”Nordstjernan” för den 8 Januari införda redogörelse för konserten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1874
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *