Auktion.

Lördagen den 18 januari kl. 10 f. m. låter fru Mina Landin, Stapelbacke i Lärbro, genom öppen och fri villig auktion till den högstbjudande försälja såväl inre som yttre lösegendom hvarvid må nämnas 3 st. bord, stolar, 2 sängar, 1 soffa, 2 byråer, 1 toalettspegel, 1 skänk, drieliskärl, 1 rost, 1 smörtjärna, 2 spann, 1 tvättbräde, 3 grytor, 1 kaffepanna, 1 velociped, nära ny, 2 arbetshäsar, 1 lastvagn, 1 kärra, 2 arbetsvagnar för enbet, 1 par kälkar, 1 släde, par- och enbetsselar, 1 parti syänglar, 1 spetsplog, slät- och krokpinnhadvar, 1 haekeloenaaskin, 1 rofskärningsmaskin, 1 vindmaskin, 1 smedbälg, 2 smedstäd, 1 Yrånghtek, spadar, skyfflor, korpar, yxor, sågar, högafflar, skopor, 1 hyfvelbänk, hyflar, stämjärn, nafvare, hammare, tängei, ryktdon, målkärl, 2 par vagnslyktor m. m. som ej så noga specificeras.
Tör kände och vederhäftiga inropare lämnas betalningsanstånd till den 1 jali 1913; andra få betala kontant eller vid anfordran.
Storsåg den 9 januari 1913.
CARL LARSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *