Dödsfall

I den höga åldern av 91 år avled i går änkefru Fredrika Karlsson, född Nordström, Visby. Hon var född vid Storugns i Lärbro men lade under större delen av sitt liv varit bosatt i Kappelhamn. Den bortgångna, som var änka efter lantbrukaren Emil Karlsson och efterlämnar minnet av en arbetsam och omtyckt kvinna, sörjes närmast av en son i första giftet, löjtnant Knut Norman, Visby och en dotter, Elsa, maka till förrådsman Hilmer Fahlberg, Visby, syster och sonhustru samt barnbarn och barnbarnsbarn.

F. smidesmästaren Ehrenfrid Pettersson, Lickershamn, avled i går, 81 år gammal. Han var född i Stenkyrka och innehade i många år smidesrörelse. Den bortgångne, som efterlämnar minnet av en glad, präktig och hjälpsam människa, sörjes närmast av dottern Helny, gift med lantbrukaren Emil Enström, Lickershamn, och en syster samt barnbarn.

Efter endast några få dagars sjukdom avled i sitt hem i går lantbrukaren Oskar Olsson, Gimrings i Havdhem, sjuttiotvå år gammal.
Den så hastigt och oväntat bortgångne var född i Havdhem och hade genomgått Hemse folkhögskola. Han har innehaft en del allmänna förtroendeuppdrag inom hemkommunen och bl. a. varit ledamot av kommunalnämnden samt i många år revisor av kommunens kassor. Han har också i en lång följd av år tillhört Havdhems baptistförsamling, vars sångledare han även varit.
Närmast sörjes den avlidne, som i vintras blev änkeman, av döttrarna Svea och Anna, den förra gift med lantbrukaren Carl-Gustav Carlsson, Gimrings, den, senare med handl. Bertil Karlström. Den bortgångne efterlämnar även barnbarn.

I sitt 86:e år har fru Augusta Nilsson, Tungelbos i Levide, avlidit. Hon var född vid Löves och sedan ett flertal år änka efter lantbr. August Nilsson, Bofride. Bl. a. har hon varit mycket intresserad av missionen och deltagit i arbetet inom Levide gamla syförening. Närmast sörjande är en avlägsen släkting, lantbr. Erik Pettersson, Tungelbos, och dennes familj, hos vilken den avlidna på senare tid vistats.

Gotlänningen
Onsdagen 30 Juli 1952
Nr 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *