Många fina gåvor från Fårö

till fiskemuseet i Sanda.
En enmansbåt och en mängd fiskegrejor av skilda slag — kutjärn, olika sorters garn, ljustrar, vattenkikare m. m., alltsammans hemgjort och högst intressant — har Gotlands fiskerimuseum vid Kovik i Sanda fått från Landsnäsa på Fårö. Det blev så mycket, att den nitiske museivårdaren, fiskaren och konstnären Erik Olsson, måste låna traktor och bilvagn, för att få ned alltsammans till Broa.
Om detta och mycket annat som rör vårt gotländska fiskerimuseums utveckling kunde Erik Olsson med glädje och stolthet berätta, då museiföreningen i går höll årsmöte på ort och ställe, dvs på museiområdet vid »Korumpen». Man kunde också med egna ögon konstatera, att den »garnskur» som kommit från Sproge nu byggts upp, och att entren till det gamla fiskeläget fiffats upp och prytts med en krokig trädgren, som förträffligt symboliserar »Korumpu». Bredvid stora grinden har också tagits upp en mindre öppning försedd med s. k. rist, som gör att cyklister inte behöver stiga av när de skall ned till fiskeläget och att betande kreatur undviker att försöka ta sig ut på vägen.
Över 200 personer hade samlats, och de hade en trevlig eftermiddag tillsammans. Flertalet var sockenbor, och bland de utsocknes såg man landsantikvarie Gunnar Svahnström, Jönköping, och fotograf Andersson från riksantikvarieämbetet. Sandabor bjöd på vacker folkmusik, och fiskargeneralen Arvid Andersson från Fårö berättade underhållande och trevligt om kutjakt m. m. Även en sudergute bidrog till den goda stämningen med historier. Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes hela den gamla styrelsen, i vilken Arvid Andersson är ordförande, Edvin Norragård sekreterare och Helmer Larsson kassör, och dessutom invaldes Edvin Lindkvist, Solstäder i Havdhem. Man beslöt bygga upp ett båtskjul efter förebild från Norsta i Hall — virket härtill har skänkts av intresserade Sandabor och vidare fick styrelsen i uppdrag att om möjligt komplettera museet med en flistaksbod. En sådan behövs också av den anledningen, att man nu fått ihop så mycket saker, att bodarna börjar bli överfulla.
Kaffe dracks under gemytlig stämning, och vädret blev allt vackrare under samvaron på det lilla idylliska fiskeläget. Arrangörerna kunde också glädja sig åt ett påtagligt intresse bland besökarna för Koviksmuseet, som hittills utvecklats på ett mycket löftesrikt sätt.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *