Gotland Runt. Anga.

ANGA
Dalhems missionsdistrikt inom Gotl. missionsförbundet hade i söndags distriktsmöte i Anga. På förmiddagen samlades man i missionssalen, där lantbr. Berthil Söderström inledde samt hälsade dagens talare, riksevangelist. Carl Anderson, Animskog, välkommen. Efter solosång predikade. pastor Anderson över dagens text, varpå Herrens nattvard firades. Un der eftermiddagen samlades man i JUFlokalen, där ganska mycket folk församrades. Lantbr. Em. Sandborg, Gothem, inledde samt frambar en hälsning till distriktet från pastor Knut Rådstam, Leksand. Sångare från distriktet medverkade med flera sånger till strängmusik samt höll Carl Anderson en mäktig predikan under mötet. Sist avslöt distriktsordf. med ett tack till dagens värdfolk som efter mötena stod för servering av kaffe. över 100 kr inkom i missionsoffer. Nästa möte hålles i Gothem hos Em. Sandborg den 5 okt. och pastor Joelsson skall kallas som talare.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *