Öfversvämning.

Egendomen lilla Hästnäs, belägen 1/2 mil från staden, har i följd af snösmältningen blifvit så kringfluten af vatten, att källarne blifvit fylda, samt tjenstefolket med stor möda kunnat komma till uthusen, för att fodra kreaturen. Flera dylika fall omtalas från skilda delar af ön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *