Sällskapet D. B. W.

hade sistl. onsdag sitt första sammanträde för i år. Sedan årsberättelsen i vanlig ordning blifvit uppläst, och det sedvanliga ombytet af ordförande ägt rum, inlemnades 2:ne förslag, hvaraf synnerligast det ena, om sparbankens tidsenliga ombildning, troligen kommer att följas med mycket intresse af allmänheten. Det andra förslaget handlade om botaniska trädgårdens utarrenderande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1874
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *