Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a.

hade i går eftermiddag sitt årsmöte under folkskoll. Axel Sundahls ledning. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. De i tur avgående styrelseledamöterna, disp. Axel Johansson och arbetsförman H. Nyman, återvaldes med hamnarbetare G. Bergström som suppleant Till föreningens ordförande för innevarande år återvaldes folkskollärare Axel Sundahl. Till revisorer utsågos järnvägskassören F. Runnander och lokomotiveldere Axel Nilsson med stationsskrivare Ivar Dalström som suppleant.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *