Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: till Furillen: 15 mars, ångf. Dagny, Clausen, Stettin, tom; d. 16, d:o Ostsee, Figgert, Lübeck, d:o; till Smöjen: 14 mars, skonert-skepp Vega, Andersson, Ronehamn, tom; till S:t Olofsholm: 18 mars, ångt. Bismarck, Brauer, Memel, tom.
Afseglade fartyg: från Furillen: 19 mars, ångf. Dagny, Clausen, Lübeck, kalksten; från Smöjen: 15 marsa, skonertskepp Vega, Andersson, Halmstad, kalksten; från S:t Olofsholm: 19 mars, ångf. Bismarck, Brauer, Memel, kalksten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 Mars 1913
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *