Lotsförmannen får erkännande.

Lotsstyrelsen har, enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – uttalat sitt erkännande till lotsförmannen och mästerlotsen vid Ljugarns lotsplats Jacob Oskar Anton Ronander för visat mod och ådagslagd rådighet vid lämnat lotsbiträde den 29 febr. åt tyske motorskonaren Möwe. Lotsstyrelsen har vidare anmodat lotskaptenen i Stockholm att till lotsförmannen Ronander utbetala en penningbelöning av 100 kr. samt till sjömannen Axel Bergqvist för vid samma tillfälle lämnat biträde vid ombordsättande av lots en belöning av 75 kr.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 26 Mars 1920.
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *