Kappelshamn.

Ett nybildadt amatörsällskap, som vågat kalla sig »Ringen», hade å f. d. Vestbergs gård anordnat teateraiton i lördags och söndags. Det var först K. A. Melins lilla fängslande dramatiska episod från Gustaf II Adolfs dagar »Vid Breitenfeld» som skildrades för en intresserad publik. De unga spelade med lif och öfvertygelse, och förträffliga voro särskildt Björn, en riktigt äkta gammal krigsbuss, förfärlig i sin vrede, och »öfversten», mörk och hotfullt öfverlägsen, och den förskräckte gamle »Niklas», som hvar gång han visade sig framkallade den ena skrattsalvan.
efter den andra.
Efter tablåerna, som afslutade »Vid Breitenfeld», satt man i spänd förväntan på, hvad som ytterligare komma skulle.
»Bättre aldrig än sent» gick öfver tiljan, en komedi, som förskaffade publiken skrattkramp på halsen.
De unga komedianterna ämna sig ut på turné, hvarvid Fårösund blir förmålet för resan. Lycka till!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Mars 1913
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *