Lars Duse död.

Efter endast några dagars sjukdom avled i onsdags i sitt hem en av södra Gotlands mera bemärkte odalmän, godsägaren Lars Fredrik Duse, Sindarve i Hemse, i en ålder av nära 69 år.
Son till sjökaptenen G. F. Duse övertog han vid dennes död fädernagården, där han sedan bedrivit ett omfattande jordbruk. Han har varit mycket anlitad i kommunala värv och visat sig synnerligen intresserad för allt, som varit ägnat att främja länets utveckling i såväl kulturella som materiellt hänseende. Enkel och anspråkslös i sitt uppträdande efterlämnar han minnet av en vänsäll och för sina rent personligt egenskaper högt uppskattad man.
Närmast sörjes den bortgångne av maka i andra giftet, född Hansén, och fem barn 2 söner och 3 döttrar.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 26 Mars 1920.
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *