Årets infanterifältövning.

K. m:t har fastställt, att innevarande års infanterifältövning skall äga rum i två omgångar. Den första förlägges till trakten av Mjölby och Skänninge.
Övningens andra omgång äger rum i trakten av Motala och Vadstena. Till denna beordras bl. a. översten och chefen för Värmlands reg. frih. A. G. A. Leijonhufvud och överstelöjtnanten och chefen för Gotlands artillerikår 13. Lilliehöök, samt majoren S. G. W. Backman.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *