På sin 60-årsdag

i onsdags blev kyrkoherden M. Hanner i Eskelhem föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar av församlingsbor och vänner. Redan på morgonen uppvaktades han med sång av Eskelhems sångkör under anförande av lärarinnan Anna Rosvall. Kl. 3 e. m. voro lärarekåren från pastoratet, kyrka- och skolrådens medlemmar samt åtskilliga andra personer inbjudna i prästgården. Därvid talade lantbruk. G. Bolin, Tjuls i Eskelhem, i väl valda ordalag för jubilaren och överlämnade till honom en genom sammanskott åstadkommen penningsumma ävensom ett par vackra kritstallvaser. Vidare uppläste hr C. J. Hellgren, Eskelhem, en av honom författad dikt till 60-åringens ära, variefter hyllningstal hörlos av kyrkoherde C. Husander i Stenkumla och skolläraren E. Nordahl i Eskelhem. På aftonen gav kyrkoherde Hanner supé för ett antal inbjudna, Därvid fortsattes, hyllningarna.
Jubilaren fick under dagens lopp emottaga ett flertal lyckönskningstelegram, däribland ett från biskop von Schéele i Uppsala.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *