Konserten i domkyrkan.

Konserten i går afton i domkyrkan, anordnad av Arbetareföreningens manskör, hade samlat ett stort auditorium, omkring 400 personer.
Publiken hade också all anledning att vara belåten med stunden. När kören nu framträdde för en större allmänhet med en självständig kyrkokonsert, visade den sig sitta inne med goda resurser. Samsjungningen var förträfflig och höll prove på, ett mycket tillfredställande sätt under dirigentens, hr G. Lundbergs, säkra ledning. Att nämna något av programmets nummer framför andra är kanske orättvist. Även en del svårare saker på programmet, såsom exempelvis Peterson-Bergers »Stämning», fingo ett i stort sett tillfredställande utförande. Av solisterna förtjänar väl faktor A. Kjellberg främst ett erkännande för sitt solo i »En sangers bön», där han presenterade en kraftig och vacker baryton. Helhetsintrycket av gårdagens konsert blev sålunda mycket fördelaktigt för konsertgivarne.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *