De osäkra fordringarna avskrivas.

Bankoutskottet hemställer i memorial till riksdagen — enligt vad G. A:s Stockholmsredaktion erfarit — att som osäkra fordringar måtte ur räkenskaperna för riksbankens avdelningskontor i Visby avskrivas fem stycken år 1908 förfallna växlar å tillsammans 9,458 kr. Gäldenärerna äro Fole mekaniska verkstads aktiebolag och handlanden Karl A. Fahlström i Visby. Utskottet framhåller, att gäldenärerna gjort konkurs, som avslutats och vid anställda utmätningsförsök runnits sakna utmätningsbara tillgångar eller ock erhållit ackord.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *