Auktion å kreatur och utsäde m. m. å Tjouls gård i Lummelunda

förrättas lördagen den 27 innevarande mars kl 1 e. m. varvid försäljas:
Kreatur: 2 st. hästar, därav ett treårigt, premierat varmbiodssto, 8 st. mjölkkor och betäckta kvigor, samt 9 st. får med ungar.
Fullgott utsäde bestående av 6,000 kg. gullkorn, 4,000 kg. Wiktoriaärter, blandsäd av ärter, vicker, korn och havre samt ett parti rosenpotatis.
Diverse foderbetor, bortteiderrovor, hö samt höst- och vårsädeshalm.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 nästkommande september.
Hellvi i mars 1920.
Arvid Mörrby.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *