Auktion å kreatur och utsäde vid Austers i Hangvar.

fredagen den 26 mars kl. 2 e. m. låter lantbr. And. Andersson Austers i Hangvar genom offentlig auktion försälja 3,000 kg. prima utsädeskorn, 4 kor, varav en del nyss kalvat och en del i kalvställning, 1 par oxar, 3 år, 1 parti gamla taktegel samt på marken liggande grenar.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 okt. d. å. Andra, ställa borgen eller betala vid anfordran.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den är betald.
Hangvar i mars 1920.
J. L. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *