Från sjön.

Till Lloyds telegraferas från Cardiff: Svenska ångaren, »Adolf», som satts på land på östra sidan av hamnen, har befunnits vara läck midskepps. På onsdag kväll utbröt eld i främre lastrummet, men eldsvådan släcktes av bogserbåten. Fartyget har provisoriskt reparerats, så att det skulle kunna fortsätta till destinationsorten, men det måste likväl stanna i Cardiff, emedan elden ånyo bröt ut såväl försom saktrut. Ytterligare assistens har avsänts.
»Adolf» mäter 1,813 bruttoton och tillhör Ångf. a.-b. Adolf (Adolf Bratt). Fartyget är byggt i Göteborg år 1918.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *