Barnens spalt.

Polishundar.
Det är förvånansvärt, vad t. ex. en hund kan lära att uträtta. Se på polishunden, som verkligen utför ett samhällsnyttigt arbete. Tack vare sin fina näsa kan han vädra och uppspåra tjuvar, rövare och liknande individer. Men, dressyrarbetet kräver ett stort tålamod och kärlek till djur. I Tyskland har man upprättat särskilda skolor för dressering av polishundar.

Ack, hur ofta har ej denna ihärdige fyrfoting – under sin likaså ihärdige lärares uppsikt – försökt och åter försökt att komma upp på det glatta taket. Några klor ha visserligen strukit med, men Tyras nådde målet och det var huvudsaken.

Se, här skall du se något spännande. Försöker en tjuv att undslippa, vet Tyras, att han skall trottsa alla hinder och i fullt galopp försöka den flyktande. På bilden ser du hunden oförtrutet klättra uppåt en lång stege – det konststycket skulle en av våra vanliga stughundar nog betacka sig för att göra efter.

Ja, vår vän Tyras har nog att göra. ”Å ämbetets vägnar” krumbuktar han sig på alla vis och tager tänderna till hjälp, till dess hans herre hinner att ankomma och ”i lagens namn” anhålla syndaren.
Farbror Petter.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *