Fisket i Gotlands län under 1919.

Den nye fiskeritillsyningsmannen i länet, Christian Hessle, har nu till k. befhde avgivit en redogörelse över fisket i länet under år 1919. Av denna inhämtas bl. e., att totalfångsten av strömming under året belöpt sig till 529,036 valar. Denna mängd understiger med 180,814 valar 1918 års totalfångst, men överstiger icke desto mindre medeltalet av fångsterna under åren 1909-1918 med 172,694 valar. Strömmingsfisket får alltså anses ha givit ett mycket gott resultat under det gångna året.
??????? ha givit 367,331 kg., vilket med 272,216 kg. överstiger föregående års fångst och med 244,105 kg. medeltalet av fångsterna 1909-1918. Utbytet av 1909 ära torskfiske torde vara det största, som erhållåts på många år.
Sammalagda fångsten av flundra utgjorde 1919 104,103 kg; vilket är 77,827 kg. mindre än 1918 och något understigande medeltalet av fångsterna under senaste 10-årsperioden.
Laxfisket har sammanlagt givit 26,815 kg., vilket är 25,230 kg, mer än som erhölls 1918 och 24,742 kg. mer än medeltalet av fångsten 1909-1918. Laxfisket lär alltså anses ha varit alldeles rikt givande.
Ålfisket har gett 15,877 kg. och överstiger med 3,412 kg. föregående, års saiat 2,481 kg. medeltalet av fångsterna under senaste 10-årsperied.
Sammanlagda fångsten av fjällfisk belöpte sig under 1919 till 20,813 kg., vilket år 2,973 kg. mer än 1918 och 2,815 kg. mer än medeltalet för fångsterna under åren 1909-1918.
Undantager man det mindre viktiga flundrefisket, kan alltså om fisket inom länet sägas, att det gett ett synnerligen gott resultat under det gångna året.
Under 1919 ha 1,147 personer idkat fiske inom länet. Av dessa betecknas dock blott 104 som yrkesfiskare.
Bruttoinkomsten av de olika fiskena har beräknats till följande belopp: av strömmingsfisket 651,295 kr., torskfisket 220,399 kr., flundrefisket 78,075 kr., lax: fisket 80,445 kr., ålfisket 24,723 kr. och fjällfisket 41,626 kr. eller inalles 1,096,563 kr.
Sammanlagda värdet av redskap och båtar utgjorde under fjolåret 628,660 kr.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *