Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde.

Onsdagen den 17 innevarande mars kl. 1 på dagen försäljes på offentlig auktion Anders Karlströms, f. d. hemman 52/512 mtl Nors (bebygt). Fastigheten, som har ett fördelaktigt läge vid allmän väg, 1 mil från Visby, 1/4 mil från Veskinde järnvägsstation och nära Brissunds fiskläge, består av c:a 12 tnd åker och 10 tnd hagmark, allt i ett skifte hemmavid. Av åkern äro omkr. 5 tnd besådda med höstsäd. Trädgård finnes med många ädla fruktträd. God släketäkt. Vatten i gården.
Vid samma tillfälle utbjudes till försäljning s. k. Tibbelinska söderåkern om 4 tnd åkerjord och 4 tnd skogsmark samt Ringvide hage om 2 tnd åkerjord (besådd med råg) och 9 tnd skogsmark, allt beläget emellan Norsberget och stranden.
Fastigheterna, utbjudas varför sig. Prövningsrätt å gjorda anbud förbehålles. Övriga villkor tillkännagivas före auktionens början. Vestkinde den 9 mars 1920.
Thure Olofsson.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *