Från landsbygden. Hesselby.

Hesselby 8 mars.
Fältskjutning var i går anordnad av Hesselby Skyttegille i de s. k. »Tegarna,» hvari 24 skyttar deltogo och erövrades därvid den större pokalen »Damernas hederspris» av Ivar Johansson, Halfoser, med 14 träffar, och andra priset, den mindre vandringspokalen, av Louis Larsson, Halfoser, med 13 träff. Rekryternas vandringspokal erövrades av Abel Jacobsson, Dunegårda, med 9 träffar. I insatskjutningen fick prislistan följande utseende; 1 pr. Ivar Johansson 14 tr. 2 pr. Louis Larsson 13 tr. 3 pr. E. Rosvall 13 tr. 4 pr. Joh. Olsson 13 tr. A. Persson 12 tr. 6 pr. R. Rosvall 12 tr. 7 pr. W. Inggren 11 tr. 8 pr. K. Sjöberg 10 tr. och 9 pr. E. Pettersson 10 tr. Efter skjutningen samlades skyttarna hos ordföranden, varest medlemmarna av Dalhems skytteförening även voro tillstädes och bjödos på kaffe, efter vilkets, gemytliga immundigande årssammanträdet avhölls. Årets räkenskaper upplästes och godkändes, årsberättelsen föredrogs samt valdes styrelse varvid samtliga blevo omvalda. Vid sammanträdets slut framlämnade föreståndarinnan för skyttesyföreningen ett presentkort å 250 kr. att uppbäras i sommar, hopbringat genom försålda produkter v föreningens verksamhet, för vilken gåva ordf: och medlemmarna framburo sitt bästa tack. Därefter vidtog ett trevligt samkväm som räckte några timmar.
Tidigt ute! Vid uppsättningen av »bolsjevikerna» till skjutningen i söndags fingo ett par medlemmar av skyttegillet se ett vårtecken så gott som något annat, nämligen en respektabel huggorm, som i sakta mak slingrade sig fram och av upptäckaren i första ögonkastet togs för en »bandä». Hans livsandar voro
så pass kraftiga i det vackra vårvädret, att han när han retades gjorde ganska kraftiga utfall under starkt väsande. Då hans närvaro vid skjutplatsen var lika litet önskvärd som riktiga bolsjeviker av rysk typ blev han naturligtvis förpassad till annan valplats.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 11 mars 1920.
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *