Från landsbygden. Garda.

GARDA, 8 mars.
Bibelstudiekursen. Som förut meddelats har en bibelstudiekurs under den förflutna veckan varit anordnad dels på måndag, tisdag och onsdag i missionssalen vid Liffride i Alskog, dels på torsdag, fredag och lördag i missionshuset i Garda. Kursen sen var i första hand anordnad för S. M. U. föreningarna i östra distriktet men besöktes även av äldre personer. Förövrigt voro motena, som togo sin början kl. 2 på eftermiddagen och fortsatte till kl. 5, mangrant besökta av ungdomsföreningsmedlemmarna. Studieämnena voro flera olika såsom Jesus, församlingslivet och bönelivet. Som förut meddelats tjänstgjorde pred. Fr. Söderdahl som ledare sch han visade sig vara en synnerligen duglig sådan, varför ock hela kursen blev mycket intressant och givande.
På kvällarna höllos glada predikningar av såväl kursledaren som pred. J. Karlsson och W. Larsson, vilka särskilt i Garda samlads fullt hus.
Felix.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 11 mars 1920.
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *