En frihetshjältes död.

Enligt till Hälsingfors ingångna meddelanden har sergeanten vid den svenska vita legionen vid nordvästarmén Karl Palin den 28 sept. senaste år ljutit döden vid stormningen av byn Jam öster om Peipussjön.
Karl Alexander Palin föddes i Hälsingfors den 16 okt. 1882, äldste son till geheimerådet, senator Hjalmar Palin och hans första hustru. Efter att hava besökt Finska kadettkårens förberedande skola och Nya svenska läroverket i Hälsingfors lämnade Palin i början av seklet landet och bosatte sig i Skåne, där han livnärde sig som en enkel jordbruksdräng, av religiösa orsaker försakande den ställning i livet hans uppfostran hade kunnat skänka honom, Vid utbrottet av finska frihetskriget skyndade han åter till fäderneslandet och deltog med tapperhet i de strider, som ledde till intagandet av Tammerfors. Därefter begav han sig först till Fjärrkarelen och slutligen till Estland, där han tog värvning vid den svenska legionen och i april sårades vid striderna vid Petskorij. Han tillfrisknade dock åter, men föll slutligen vid den stora offensiven mot Petrograd. Han begrovs under stora militära hedersbetygelser i staden Gdow.
Hela sin ärfda förmögenhet, c:a 17,000 mark, vilken han aldrig själv velat röra, har han testamenterat till en fond för folkupplysningen bland svenskarna å de Estländska öarna, därmed läggande grunden till en svensk kulturfond för våra svenska stamförvanter i Estland.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 5 mars 1920.
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *