Den falske fursten.

Inför sjuttonde divisionens krigsrätt i Hamburg har nyligen behandlats ett tragikomiskt mål. Den anklagade var en smedgesäll Otto Merkel från Köln, vilken den 25 maj förra året arresterades under själva bröllopsmiddagen, sedan han under det falska namnet »furst von Schlieven» blivit vigd vid operasångerskan Regina Harre vid Hamburger Volksoper. Sedan han befriats ur fägelset under junioroligheterna, blev han åter arresterad den 9 juli.
Efter revolutionens utbrott sändes Merkel i egeaskep av soldat ut på gränsbevakning. Härunder »lånad», han 1,500 mark ur regementskassan och deserterade. Därpå uppträdde han i Königsberg, Kolberg och andra städer som »furst von Schlieven kapten vid det baltiska lantvärnet, och förövade en mängd falserier, vilka slutligen ledde till hans arrestering på själva bröllopsdagen. Sedan han befriats ur fängelset lyckades han under uppgift att han varit privatsekreterare hos kommunisten Leviné i München tillnarra sig ett understödsbidrag av en av de oavhängiga socialisternas ledare i Hamburg. Under ett gästuppträdande i Berlin, varvid han uppträdde som löjtnant vid skyddstrupperna, frånnarrade han dels en källarmästare och dels flera officerare större belopp. När han sedan ville möta sin unga fru i Bergedorf, blev han på nytt arresterad. Merkel, som bl. a. också orättmätigt ståtade med »Pour le Wéite», bekände i huvudsak.
Bland vittnena befann sig även operasångerskan fru Harre, som under tiden låtit skilja sig från Merkel. Hon berättade, att hon lärt känna den föregivne »furst von Schlieven» den 12 maj och att bröllopet ägt rum den 25 maj. Merkel hade haft mycket bråttom, emedan han uppgivit att hans furstliga föräldrar aldrig skulle giva sin tillåtelse till giftermålet.
För övrigt framlades ytterligare en mängd anklagelser för bedrägligt förfarande mot den häktade. Denne dömdes slutligen till fyra års och åtta månaders fängelse samt degradering för tillsammans 24 straffbara handlingar samt för att på orättmätigt satt ha tillskansat sig och förskingrat 80,000 mark.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 5 mars 1920.
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *