Antalet utvandrare,

som under sistlidna December månad befordrats från Göteborg öfver England till Amerika, har uppgått till 25 personer samt under hela året 1873 till 10,682 personer. Under december månad 1872 uppgick emigrantantalet till 39 personer samt under hela förlidet år till 12,481 personer.
Under år 1869 befordrades från Göteborg till Amerika 24,146 personer, år 1870 141286, år 1871 12,879, år 1872 12,481 och nu år 1873 10,682 personer, hvaraf alltså framgår att emigrationen under dessa 5 år, som varit de mest omfattande, med hvarje år i betydlig mån aftagit.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1874
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *