Afsked.

K. m:t har, uppå gjord ansökning den 31 nästlidne decemder beviljat general majoren i armén, landshöfdingen i Vermlands län m. m. H. G. W. Gyllenram afsked ur krigstjensten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1874
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *