Som 2:ne elevplatser

i Sällskapet D. B. W:s Botaniska trädgård äro lediga att tillträda d. 24 April d. å., så kunna sökande, med lust och fallenhet för trädgårdsmästareyrket, innan den 15 April sig hos Adjunkten O. Westöö skriftligen anmäla. De sökande böra halva genomgått Folkskola, vara minst 16 år gamla. starka och arbetsföra, sjelfva hafva skrifvit sina ansökningar samt vidfoga ålders- och skolbetyg. Till underrättelse meddelas, att elev har att påräkna stipendium af Sällskapet D. B. W. från 60 á 75 till 90 á 100 kronor om året, eftersom han deraf gör sig förtjent under de två år kursen antages räcka.
Visby den 25 Mars 1875.
Trädgårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1875
N:r 24.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *