Koncession å Lärbrojärnvägarna.

K m:ts beslut rörande beviljande av koncession å järnvägsanläggningarna Tingstäde – Lärbro och Slite – Lärbro expedierades på lördagen.
Av besluten framgår, såsom tidigare nämts, att frågan om anordningarna och villkoren för järnvägens Tingstäde – Lärbro inledning på Tingstäde station och sammanslutning med järnvägen Slite – Lärbro vid Lärbro skall avgöras medelst överenskommelse mellan koncessionshavaren och vederbörande järnvägsförvaltningar. Samma föreskrift gäller järnvägens Slite – Lärbro inledning på Slite station och sammanslutning med Slite – Roma järnväg ävensom sammanslutning vid Lärbro med järnvägen Tingstäde – Lärbro.
K. m:ts avslag å den av landshövding Gustaf W. Roos för innehavarna av koncession å järnvägsanläggning från Tingstäde till Lärbro gjorda anhållan om ett statslån å 525,000 kr. för anläggningens utförande är ej åtföljt av någon motivering.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *