Kolfrakternas reglering.

Kommerskollegium har tillstyrkt, att handelskommsssionens avvecklingskomiterande lämnat uppdrag att vidtaga åtgärder för erhållande av ny reglering av kolfrakterna och anskaffande av tonnage för kolfraktning från England efter den tidpunkt, då nu gällande avtal utlöper.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *