Studieresorna till fastlandet.

Vilka under nästkommande juni anordnas av hushållningssällskapet, en för män och en, för kvinnor, hava hittills icke lockat många att inkomma med ansökning om att få deltaga i desamma. Männen ha visat större intresse, i det 9 anmälningar från dem inkommit, under det endast en kvinnlig deltagare anmält sig. Det synes likväl, oaktat dyr tiden, som om kostnaden, bör för varje deltagare vara överkomlig, då staten bekostar alla järnvägs- och ångbåtsbiljetter och hughållningssällskapet därjämte till dem, som prövas vara i behov därav, lämnar ett resebidrag av 25 kronor till manliga och 20 kronor till kvinnliga deltagare. Ansökningstiden utgår den 8 maj.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *