Det blir biskopsval.

Enligt vad landshövding Roos vid ett samtal igår med ecklesiastikministern erfarit, kommer nytt biskopsval för Visby stift att förrättas, vadan alltså den på vissa håll framkastade förmodan om uppskov saknar grund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *