Från landsbygden. Öja.

ÖJA, 27 april.
En kry åldring är byggmästaren C. J. Bergström i Burgsvik, bosatt sedan många år hos sin son förvaltare A. Bergström härstädes, men född i Östergötland, där han på sin tid utövat en omfattande verksamhet. Sistlidne fredag fyllde den gamle 95 år och är nog bland Gotlands älsta invånare likasom han är äldst här i församlingen och hela sudret. När man hör och ser honom kan man icke tro att han är mer än 70 år. Bortsett från en klen hörsel och tidvis påkommande andtäppa är han ännu vid synnerligen god vigör, har ett enastående gott minne, som omfattar händelser ända från det han var tre år gammal, och följer troget och vaket med de skiftande dagshändelserna i pressen samt ådagalägger ett träffsäkert omdöme, som visar att hans själaförmögenheter äro obrutna. Med märkbar rörelse talar han om nöden i de besegrade länderna, Röda korsets omfattande hjälpverksamhet och »krigsbarnens» rörande tacksamhet för undfången hjälp. Hans bästa sälskap när han icke sysslar i den rymliga, nyanlagda trädgården, är också utom hans andaktsböcker tidningarna Östgöta Correspondenten och Gotlands Allehanda. Det är tydligen en ovanlig kärngubbe.
För mycket regn kan man aldrig få före midsommar är ett gammalt gotländskt ord. Men i år är det nästan så att man tvekar om det. Härute har regnat nu flera veckor än i en vind än i en annan. Har någon solskensdag stuckit emellan och givit hopp om om vackert så har det snart åter mulnat och börjat på nytt och vårbruket som stod för dörren har fått vänta åter och åter. En god sida har det haft med sig att det dragit fram till normalare tidpunkt, annars hade allt kommit för tidigt i år. En annan förmån torde regnandet också medföra nämligen att de farliga nattfrosterna utebli. Slutet gott allt gott. Nu beror det på vad »sköna Maj» har i sitt ymnighetshorn.
200 ton potatis från sudret lastar i dessa dagar en ångbåt som ligger i Burgsviks hamn. Ytterligare last potatis skall intagas i Visby. Det är Svenska lantmännens utsädesaktiebolag som exporterar detta till England.
Man lär ha fått exportlicens på icke mindre än två tusen ton. Priset här är kr. 7,25 pr. 100 kilos vilket måste anges billigt med hänsyn till nuvarande arbetspris och höga levnalskostnader. Också är man allmänt av den meningen att det varit större förmån att fodra upp potatisen, i svniuppfödning om det blott icke varit så ont om smågrisar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 April 1920
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *